Ministerstwo Sportu i Turystyki Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego, powszechnego i sportu osób niepełnosprawnych. - Zasady dobrych praktyk -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zasady dobrych praktyk

Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego, powszechnego i sportu osób niepełnosprawnych.

Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania w zakresie sportu wyczynowego, powszechnego oraz sportu osób niepełnosprawnych zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem również innych przepisów szczególnych na podstawie których Minister Sportu i Turystyki powierza realizację ww. zadań. 

pełna treść dokumentu 

do góry