Ministerstwo Sportu i Turystyki I Forum Regionalne Polska- Chiny - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

I Forum Regionalne Polska- Chiny

Około 600 osób, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, nauki, biznesu, kultury wzięło udział 22 kwietnia 2013 r. w zorganizowanym w budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, I Forum Regionalnym Polska-Chiny. Celem spotkania było zaktywizowanie współpracy w zakresie gospodarki, turystyki, nauki i kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 30 regionów i miast z Chińskiej Republiki Ludowej oraz prawie wszystkich polskich regionów i województw. Forum zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta R.P. Pana Bronisława Komorowskiego. W przesłaniu do uczestników forum Prezydent Komorowski wyraził nadzieję, że będzie ono dobrą formułą "pozwalającą na wypełnienie konkretną treścią strategicznego porozumienia o partnerstwie" podpisanego w grudniu 2011 roku.

W trakcie Forum odbyły się m.in. warsztaty turystyczne dla polskich i chińskich touroperatorów. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonali Pani Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Pan Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zgodnie podkreślając, iż Polska jest zainteresowana pogłębianiem współpracy w dziedzinie turystyki z Chinami. Aktualnie Polska Organizacja Turystyczna realizuje projekt "Lubię Polskę", który obejmuje wybrane rynki azjatyckie (Chiny, Japonię i Indie). Działania promocyjne i szkoleniowe odbywają się zarówno w kraju jak i za granicą. Sprzyjającą okolicznością dla rozwoju wymiany turystycznej pomiędzy obu krajami było przywrócenie w 2012 r. przez Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośredniego połączenia pomiędzy Warszawą a Pekinem, co w znaczący sposób skróciło czas podróżowania. Bezpośrednie połączenie lotnicze jest także ważnym elementem zachęcającym mieszkańców Chin do wyboru Polski jako celu swych turystycznych wojaży i rozpoczynania pobytu w Europie właśnie od Polski. Celem zorganizowania warsztatów turystycznych a także innych przedsięwzięć realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną jest włączenie polskich ofert do chińskich katalogów oraz pokazanie ważnych dla rynku chińskiego polskich miast.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry