Ministerstwo Sportu i Turystyki O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego

Od 2018 roku rynek chiński pozostaje najważniejszym azjatyckim rynkiem w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski

8 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się II posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Obradom Komitetu współprzewodniczyli minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Czaputowicz oraz przybyły z wizytą do Polski Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Udział w obradach Komitetu wzięli przedstawiciele kilkunastu ministerstw oraz instytucji państwowych z obu krajów. Ministerstwo Sportu i Turystyki reprezentowały Joanna Żukowska-Easton, dyrektor Biura Ministra oraz Ewa Pawlak-Lewandowska, dyrektor Departamentu Turystyki.

Rozmowy poświęcone były dotychczasowym osiągnięciom, bieżącym wyzwaniom i planom dalszej współpracy polsko-chińskiej w wymiarze politycznym, gospodarczym, naukowo-technicznym. We Wspólnych Konkluzjach obie strony zwróciły m.in. uwagę na rosnący ruch lotniczy między Europą i Azją oraz wyraziły poparcie dla działań na rzecz rozbudowy bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Chinami.

Bazując na istotnym wzroście wymiany turystycznej, obie strony zdecydowały o dalszym wspieraniu współpracy w tej dziedzinie, podkreślając znaczenie trwałego wzrostu przepływu turystów oraz zachęcając wszystkie zaangażowane podmioty do włączenia się w tworzenie wysokojakościowych i atrakcyjnych produktów turystycznych, zwłaszcza w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej. Obie strony zdecydowały także o kontynuacji wsparcia dla współpracy między organizacjami turystycznymi oraz ich udziału w targach turystycznych organizowanych w Polsce i w Chinach.

Należy podkreślić, że od 2018 roku rynek chiński pozostaje najważniejszym azjatyckim rynkiem w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski. Obie strony wyraziły również zadowolenie z zacieśnienia kontaktów między naszymi krajami w obszarze sportu, czego wyrazem jest kwietniowa wizyta Ministra Witolda Bańki w ChRL, podczas której szef resortu miał okazję wizytować obiekty olimpijskie w Pekinie. Wizyta stanowiła doskonałą okazję do wymiany informacji i dobrych praktyk na wysokim szczeblu, szczególnie w kontekście organizowanych przez Chiny Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich, które odbędą się w 2022 roku.

Strona polska podkreśliła, że Chiny są dla nas atrakcyjnym partnerem, posiadającym znaczne doświadczenie w zakresie organizacji imprez sportowych na najwyższym szczeblu mistrzowskim. Ponadto obie strony wyraziły nadzieję na bliską i owocną współpracę w ramach ścisłego kierownictwa Światowej Agencji Antydopingowej po objęciu z dniem 1 stycznia 2020 roku funkcji przewodniczącego przez Ministra Bańkę oraz funkcji wiceprzewodniczącej WADA przez panią Yang Yang.

Strona polska wyraziła nadzieję na udział przedstawicieli Państwowego Urzędu ds. Sportu w Światowej Konferencji Antydopingowej, która odbędzie się w Katowicach w listopadzie tego roku oraz zadeklarowała gotowość do podjęcia współpracy z Chinami w zakresie szkolenia zawodników. Poprzednie spotkanie Komitetu miało miejsce w Pekinie w 2015 r.

 

fot. Gabriel Piętka / MSZ

  • O sporcie i turystyce podczas II posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry