Ministerstwo Sportu i Turystyki Pilotażowy etap prekonsultacji projektu „Białej Księgi" - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Pilotażowy etap prekonsultacji projektu „Białej Księgi"

Inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Regulacji Systemu Promocji Turystycznej

W dniu 31 października br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Organizacji Turystycznej, Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz branży turystycznej, która w pierwszym etapie otrzymała dokument do prekonsultacji.

W pilotażowym etapie prekonsultacji projektu „Białej Księgi” pierwsi przedstawiciele branży zostali zaproszeni do podzielenia się opinią na temat proponowanych w projekcie rozwiązań, za pośrednictwem specjalnie dedykowanej temu wydarzeniu platformy internetowej. Podmioty, które wzięły udział w prekonsultacjach, otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Stałej Konferencji Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.

W trakcie spotkania Stałej Konferencji udzielono odpowiedzi na pytania złożone w toku prekonsultacji oraz prowadzono dalsze dyskusje na temat proponowanych regulacji.

Resort wyraża nadzieję, że wykorzystanie wszelkich interaktywnych narzędzi, które mogą ułatwić dotarcie do interesariuszy zainteresowanych powstaniem dokumentu oraz być dla nich wygodniejsze w obsłudze, wymiernie usprawni proces konsultacji i przyczyni się do tworzenia transparentnego prawa, w tym nowych zasad promocji turystycznej w Polsce.

Wszystkim podmiotom biorącym udział, tak w prekonsultacjach, jak i w inauguracyjnym posiedzeniu Stałej Konferencji Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce serdecznie dziękujemy. O postępach prac nad przygotowaniem finalnych propozycji rozwiązań prawnych, będziemy Państwa informować na bieżąco, tak aby każdy zainteresowany mógł w nich wziąć udział. Oznacza to, że dalsze dyskusje, posiedzenia i spotkania będą prowadzone nad dokumentem po wprowadzeniu uwag zgłoszonych przez pierwszą grupę interesariuszy. Już dziś zachęcamy do śledzenia strony internetowej MSiT, gdzie będziemy zapraszali pozostałe grupy do włączania się w prace nad projektem Białej Księgi.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry