Ministerstwo Sportu i Turystyki Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski 2011 - wersja pełna - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski 2011 - wersja pełna

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki została przygotowana praca badawcza pt. „Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski 2011 – wersja pełna”. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, zgodnie z metodologią opracowaną przez UNWTO, OECD i Eurostat, zalecaną przez Komisję Europejską do stosowania w krajach człon­­kowskich.

Rachunek Satelitarny Turystyki (RST) prezentuje wszechstronny obraz polskiej gospodarki turystycznej w ujęciu statystycznym i może służyć do monitorowania jej wyników oraz wy­tyczania kierunków rozwoju tego sektora gospodarki w przyszłości.

Celem RST jest oszacowanie udziału turystyki w gospodarce narodowej. W opracowaniu przedstawiono główne wskaźniki związane z gospodarką turystyczną, m.in.:

  • spożycie turystyczne poszczególnych produktów przez rezydentów i nierezydentów,

  • turystyczną wartości dodaną w poszczególnych branżach gospodarki turystycznej oraz wkład turystyki w tworzenie PKB,

  • zatrudnienie w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej, oraz

  • inwestycje w środki trwałe dla podmiotów gospodarki turystycznej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższego opracowania.

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry