Ministerstwo Sportu i Turystyki Raport z badania krajowego rynku turystycznego - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

Raport z badania krajowego rynku turystycznego

Polska Organizacja Turystyczna zleciła firmie PBS Sp. z o.o. przeprowadzenie badania krajowego rynku turystycznego. Celem badania była segmentacja turystów krajowych. Badanie przeprowadzono w miesiącach czerwiec-lipiec 2014 r.

Badaniem objęto próbę tysiąca turystów krajowych w wieku 20 lat i więcej, pochodzących z gospodarstw domowych, których dochód netto per capita był na poziomie minimum 1 500 zł. Do badań wybrano osoby, które w ciągu 24 miesięcy brały udział w co najmniej 3 wyjazdach w celach turystycznych, a każdy z tych wyjazdów trwał przynajmniej 2 dni z jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania, celem tych wyjazdów były co najmniej 2 lokalizacje i minimum jeden z tych wyjazdów był wyjazdem krajowym. Wywiad został przeprowadzony metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

W wyniku przeprowadzonego badania, biorąc pod uwagę różnorodne oczekiwania wobec wyjazdu, strategie planowania wyjazdu a także podejmowane formy aktywności w jego trakcie, wyróżnione zostały cztery segmenty prezentujące odmienne postawy turystyczne: poszukiwacze relaksu (45%), rodzinni wczasowicze (25%), odkrywcy (19%), turyści all inclusive (11%).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który zamieszczony został poniżej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry