Ministerstwo Sportu i Turystyki Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań ankietowych wykonanych przez firmę Activ Group została przygotowana publikacja pt. „Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku”.

W publikacji dokonano analizy m.in.: uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych w roku 2013, przyczyn nie uczestniczenia w wyjeździe wypoczynkowym, celów krajowych podróży długookresowych, sposobów organizacji podróży, rodzaju zakwaterowania, środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, przeciętnych wydatków na podróże oraz ich struktury. Ponadto analizowano natężenie krajowego ruchu turystycznego oraz cele podróży zagranicznych.

 

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry