Ministerstwo Sportu i Turystyki PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Z TURYSTYKI ZA I PÓŁROCZE 2018 - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Z TURYSTYKI ZA I PÓŁROCZE 2018

I ICH ZMIANA W ODNIESIENIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU ROKU POPRZEDNIEGO

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki w I półroczu 2018 r. było:

  1. 41,8 mln - liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku)

  2. 8,876 mln – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (wzrost o 6,6% w stosunku do poprzedniego roku).

  3. 4,32 mld USD (ponad 15,14 mld zł) - wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do I półrocza 2017 r. odpowiednio: o 18,7% w USD oraz 5,8% w PLN).

  4. 3,77 mld USD (13,15 mld zł) - wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce.

  5. 8,09 mld USD (28,29 mld zł) - łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do I połowy roku 2017 wyniósł odpowiednio 14,4% w USD oraz 1,8% w PLN).

  6. 19,7 mln (wobec 18,7 mln w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 5,3%) – tyle podróży krajowych odbyli mieszkańcy Polski.

  7. 13,9 mln – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych), w stosunku do 13,4 mln w I połowie 2017 roku (wzrost o 3,7%).

  8. 5,8 mln – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych), wobec 5,3 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 9,4%).

  9. 9,7 mld PLN - wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (były wyższe niż rok wcześniej o 14,1%).

  10. 5,3 mln - turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski (wzrost o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku).

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry