Ministerstwo Sportu i Turystyki Coraz więcej Polaków aktywnych turystycznie! - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

Coraz więcej Polaków aktywnych turystycznie!

59% mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej uczestniczyło w co najmniej jednym wyjeździe turystycznym

Charakterystyka podróży krajowych

 • W 2017 r. Polacy wzięli udział w 45,9 mln podróży krajowych, tj. o 5,5% więcej niż w 2016 r. Tak jak w latach poprzednich dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 61% (28 mln podróży).
 • Do najczęściej odwiedzanych województw należały: pomorskie (13,5%), małopolskie (13,1%), mazowieckie (12,0%), zachodniopomorskie (11,5%) oraz dolnośląskie (7,4%).
 • Średnia długość pobytu to 8,5 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 2,0 w przypadku krótkookresowych.
 • Turystyka i wypoczynek to cel 57,8% podróży długookresowych oraz 29,5% krótkookresowych.

Charakterystyka podróży zagranicznych

 • W 2017 r. liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski została oszacowana na poziomie 12,0 mln, co oznacza wzrost o 6,2% w odniesieniu do roku poprzedniego.
 • Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,4 mln), Włochy i Wielką Brytanię (po 1,0 mln), Grecję (0,72 mln), Chorwację (0,71 mln) i Czechy (0,7 mln).
 • Średnia długość pobytu wyniosła 10,0 noclegów (wobec 9,3 noclegów w 2016 r.).
 • Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (54,9%); znaczny udział mają również wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych (31,6%), a podróże służbowe to ok. 9% wszystkich wyjazdów zagranicznych.
 • Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (42,0%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (35,9%).
 • Dominującym środkiem transportu jest samolot – jego udział z roku na rok wzrasta i w 2017 r. wyniósł 52,4%.
 • Udział wyjazdów organizowanych samodzielnie wyniósł 65,5%, a co 4 wyjazd był zorganizowany za pośrednictwem biura podróży (25,8%).

Wydatki na podróże

 • W 2017 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 839 zł do 868 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych z 285 zł do 309 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 35,3% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 30,1% (wyjazdy krótkie).
 • Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 232 zł na 2 350 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,4% oraz na zakwaterowanie – 27,3%.

Wzrost uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 1.   Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (% uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (%)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Krajowe i zagraniczne (ogółem) 54 57 59

Tab. 2.   Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (mln)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Krajowe i zagraniczne (ogółem) 17,7 18,4 18,9

Informacja opracowana w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry