Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka w Polsce w 2017 r. - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

Turystyka w Polsce w 2017 r.

Dane GUS pokazują wzrost w niemal wszystkich badanych obszarach

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki zauważalna jest tendencja wzrostowa w najważniejszych aspektach turystyki przyjazdowej oraz krajowej w Polsce w roku 2017. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane z 11 obszarów:

 1. 83,8 mln liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 4,1% w stosunku do 2016 roku)
 2. 18,3 mln – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (wzrost o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku).
 3. 8,7 mld USD (ponad 32,6 mld zł) wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do 2016 r. odpowiednio: o 8,8% w USD oraz 3,5% w PLN).
 4. 7,1 mld USD (26,7 mld zł) wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce.
 5. 15,8 mld USD (59,4 mld zł) łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do roku 2016 wyniósł odpowiednio 8,2% w USD oraz 3,1% w PLN).
 6. 45,9 mln (wobec 43,5 mln w 2016 r., co oznacza wzrost o 5,5%) – tyle podróży krajowych odbyli mieszkańcy Polski.
 7. 28 mln – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych), w stosunku do 26,5 mln w 2016 roku (wzrost o 5,7%).
 8. 17,9 mln – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych), wobec 17 mln w roku poprzednim (wzrost o 5,3%).
 9. 24,2 mld PLN wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (były wyższe niż rok wcześniej o 11,0%).
 10. 12 mln turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski (wzrost o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). 
 11. W efekcie zwiększonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski i za granicę) odnotowano wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 5,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB (na poziomie 6,0%, taki sam jak w roku 2016).

(źródło: GUS)

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry