Ministerstwo Sportu i Turystyki PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE – TURYSTYKA W ROKU 2018 - Badania rynku turystycznego -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Badania rynku turystycznego

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE – TURYSTYKA W ROKU 2018

Poniżej przedstawiamy szacunkowe dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące turystyki w roku 2018:

 1. 85 946 tys. – liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 2,6% w stosunku do 2017 roku)

 2. 19 622 tys. – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (wzrost o 7,5% w stosunku do 2017 roku).

 3. 9,6 mld USD (34,95 mld PLN) – wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do 2017 r. odpowiednio o 10,5% w USD oraz 7,0% w PLN).

 4. 7,2 mld USD (26,1 mld PLN) – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce  (w stosunku do 2017 r. odpowiednio wzrost o 1,4% w USD oraz spadek o 2,2% w PLN).

 5. 16,8 mld USD (61,05 mld PLN) – łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do roku 2017 wyniósł odpowiednio o 6,4% w USD oraz 2,8% w PLN).

 6. 47 736 tys. (wobec 45 952 tys. w 2017 r., co oznacza wzrost o 3,9%) – tyle podróży krajowych odbyli mieszkańcy Polski.

 7. 28 934 tys. – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych), w stosunku do 27 966 tys. w 2017 roku (wzrost o 3,5%).

 8. 18 802 tys. – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych), wobec 17 986 tys. w 2017 roku (wzrost o 4,5%).

 9. 27,7 mld PLN – wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (były wyższe niż rok wcześniej o 14,5%).

 10. 12 747 tys. – turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski (wzrost o 6,6% w stosunku do 2017 roku).

 11. W efekcie zwiększonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski i za granicę) odnotowano wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%.

   

   

   

   

   

   

  Źródło: GUS

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry