Ministerstwo Sportu i Turystyki Ocena letniego sezonu turystycznego 2015 roku - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Ocena letniego sezonu turystycznego 2015 roku

W 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zleciło badanie sondażowe dotyczące oceny letniego sezonu turystycznego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień 2015 r.

W roku bieżącym typowa turystyka stanowiła główny cel wakacyjnych przyjazdów obcokrajowców w przypadku 36% badanych, co razem z odwiedzinami krewnych i znajomych - 19% - spowodowało, że ponad połowa wizyt były to wizyty o charakterze typowo rekreacyjnym. Wzrosło znaczenie przyjazdów w celu podjęcia pracy dorywczej - głównie rezydentów z Ukrainy.

W lecie 2015 roku średnia długość pobytu turystów w Polsce to 5,5 noclegu, co daje wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014 o 0,1 noclegu. Najkrócej w Polsce przebywają turyści z tzw. nowej UE (3 noclegi), a najdłużej – rezydenci krajów zamorskich (12,6). Przyjazdy drogą lotniczą oraz autokarem wiążą się z dłuższym pobytem w Polsce (7 noclegów, wobec 5,6 w przypadku innych przyjazdów drogą lądową).

Zakup pełnych pakietów jest charakterystyczny dla turystów z krajów pozaeuropejskich i Niemców. Samodzielną organizację przyjazdów preferują mieszkańcy krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie: Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Z badań zrealizowanych w lecie 2015 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów zagranicznych poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 455 USD na osobę i 83 USD na jeden dzień pobytu (średnie ważone), co daje wzrosty na poziomie 9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014. Wpływ na to miały wzrosty wydatków rezydentów zachodnich krajów UE oraz Skandynawii. Spadki odnotowano natomiast wśród Rosjan oraz Ukraińców.

Z badań prowadzonych przez Activ Group w sezonie letnim 2015 roku wynika, że Polacy w wieku 15 i więcej lat podróżując w lipcu i sierpniu na wyjazdy krajowe z co najmniej jednym noclegiem, przebywali poza domem średnio 6,2 dnia, co daje 0,1 dnia mniej, niż w roku 2014 (zapewne z uwagi na krótki świąteczny weekend sierpniowy). W całej puli wyjazdów udział tych o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym rośnie od 3 lat. Odbywa się to najczęściej kosztem spadku udziału wyjazdów w odwiedziny. Jeśli chodzi o sposób organizacji wyjazdów krajowych, to zarówno dla długookresowych, jak i krótkookresowych (2-4 dni), proporcje poszczególnych form pozostają niemal bez zmian – 90% wyjazdów to wyjazdy organizowane samodzielnie. Podczas podróży długookresowych coraz częściej, jako miejsce noclegu, wybierane są hotele, motele, pensjonaty oraz kwatery prywatne i agroturystyczne, maleje za to udział noclegów u rodziny i znajomych.

W lipcu i sierpniu na wyjazdy krajowe długookresowe Polacy najczęściej jeździli nad morze. Oba nadmorskie województwa były celem niemal połowy wszystkich wyjazdów na 5 i więcej dni (pomorskie – 29,8%, zachodniopomorskie – 19,1%). To rekordowy rok jeśli chodzi o ten kierunek, na co wpływ miało upalne lato, wzrost udziału wyjazdów krajowych w podróżach ogółem oraz odczuwalny wzrost uczestnictwa Polaków w podróżach.

W przypadku wyjazdów krótkookresowych podróże odbywają się zazwyczaj w okolicę miejsca zamieszkania i częściej udział danego województwa zależy od wielkości populacji go zamieszkującej, niemniej nadal najpopularniejszym celem krótkich wycieczek krajowych było województwo pomorskie (14,6% wyjazdów). Kolejne pod względem popularności w sezonie letnim 2015 były województwa: mazowieckie i małopolskie (12,8% oraz 12,5%) oraz zachodniopomorskie – 8,5%.

Wyjazdy zagraniczne Polaków w lecie 2015 roku odbywały się najczęściej do krajów wybieranych również w latach ubiegłych. Nadal najpopularniejszą destynacją są Niemcy (prawie 13,1% wizyt), choć w stosunku do roku ubiegłego odsetek odwiedzin naszego zachodniego sąsiada spadł. Wyjazdy do Niemiec to najczęściej wyjazdy w odwiedziny oraz w interesach. Kolejne pod względem popularności to kraje typowo turystyczne, choć ich kolejność się zmienia w zależności od sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w tych krajach. Z tego względu następny rok z rzędu tracą na popularności kraje Afryki Północnej – Egipt i Tunezja, a zyskują kraje Europy Południowej – Hiszpania (5,4%), Portugalia (3,9%) oraz Grecja (7,9%), która w roku 2015 odnotowała zdecydowanie największy wzrost r/r. Jeśli chodzi o podróże turystyczno-wypoczynkowe, to nadal bardzo popularna jest Chorwacja (12%), choć jej udział spadł, za to obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania wyjazdami wypoczynkowymi  do Grecji (12%). Wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych najczęściej odbywały się do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Średnia długość wyjazdów zagranicznych spadła w lecie 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,1 noclegu za sprawą skrócenia podróży długookresowych. Cel turystyczno-wypoczynkowy miało 71% wyjazdów. 59% podróży zagranicznych organizowanych było samodzielnie, za pośrednictwem biur podróż odbyła się co trzecia taka podróż.

W wyjazdach wakacyjnych osobom dorosłym często towarzyszyły dzieci. 43% wyjazdów w lipcu i sierpniu 2015 roku w kraju i 22% za granicę odbyło się z udziałem dzieci.

Wydatki na podróże krajowe (zarówno krótkookresowe, jak i długookresowe) w sezonie letnim 2015 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nieznacznie wzrosły dla wyjazdów krajowych długookresowych oraz nieznacznie zmalały dla krajowych wyjazdów krótkookresowych oraz wyjazdów zagranicznych.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry