Ministerstwo Sportu i Turystyki Pilotażowy regionalny rachunek satelitarny turystyki dla województwa mazowieckiego w 2012 roku - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Pilotażowy regionalny rachunek satelitarny turystyki dla województwa mazowieckiego w 2012 roku

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki została przygotowana praca badawcza pt. „Pilotażowy regionalny rachunek satelitarny turystyki dla województwa mazowieckiego w 2012 roku”. Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, zgodnie z metodologią opracowaną przez UNWTO, OECD i Eurostat, zalecaną przez Komisję Europejską do stosowania w krajach człon­­kowskich.

Regionalny rachunek satelitarny turystyki (RRST) dla województwa mazowieckiego za 2012 rok stanowi kontynuację prac, których wynikiem było opracowanie metodologii RRST. Podstawowym założeniem, które uwzględniono zarówno przy konstruowaniu metodologii, jak i jej implementacji, było uczynienie z RRST narzędzia, które realnie opisuje zjawiska zachodzące w regionach, ale równocześnie w rygorystyczny sposób wpisuje je w parametry ustalone dla całego kraju.

RRST dla województwa mazowieckiego został skonstruowany w sposób zbliżony do RST dla Polski. W opracowaniu przedstawiono główne wskaźniki związane z gospodarką turystyczną, m.in.:

  • spożycie turystyczne poszczególnych produktów przez rezydentów i nierezydentów,

  • turystyczną wartości dodaną w poszczególnych branżach gospodarki turystycznej oraz wkład turystyki w tworzenie PKB,

  • zatrudnienie w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej, oraz

  • inwestycje w środki trwałe dla podmiotów gospodarki turystycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższych opracowań.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry