Ministerstwo Sportu i Turystyki Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski

Polska gospodarka turystyczna w ujęciu Rachunku Satelitarnego Turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki po raz kolejny podjął prace polegające na sporządzeniu rachunku satelitarnego turystyki dla Polski – tym razem pełnej wersji dla danych za rok 2013 i oszacowań dla danych za rok 2015. Głównym wykonawcą prac było Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Rachunek satelitarny turystyki (RST) dla Polski na danych za rok 2013 to kontynuacja prac prowadzonych w latach 2000-2012. Prezentuje wszechstronny obraz polskiej gospodarki turystycznej w ujęciu statystycznym i jest przydatny do monitorowania jej wyników oraz wytyczania kierunków rozwoju.

Uproszczony RST dla 2015 roku został sporządzony zgodnie z metodologią przedstawioną Ministerstwu Sportu i Turystyki w grudniu 2016 roku. Jej podstawowe założenia bazują na metodologii pełnego RST. W uproszczonej wersji RST wykorzystane zostały zmodyfikowane tabele sporządzane dla rachunku satelitarnego turystyki w wersji pełnej.

  • Kraków - Rynek Główny
    Kraków - Rynek Główny
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry