Ministerstwo Sportu i Turystyki Wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016 - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016

Celem opracowania jest analiza wpływów podatkowych z turystyki oraz podatników działających na rynku usług turystycznych

Autorzy opracowania podjęli próbę określenia uwarunkowań i możliwości zwiększenia wpływów podatkowych pochodzących z sektora turystyki. Istotnym elementem pracy jest określenie zakresu szarej strefy w turystyce, przyczyn jej istnienia oraz oszacowanie aktualnych strat budżetu państwa wynikających z występowania tego zjawiska w turystyce. Przedmiotem analizy było również określenie udziału szarej strefy w tworzeniu wartości dodanej w turystyce na tle pozostałych sektorów gospodarki.

Ponadto, w opracowaniu zostały przedstawione również zagadnienia dotyczące:

  • systemu opodatkowania przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki,
  • struktury sektorowej podatników, ich przychodów, dochodów i należnego podatku według poszczególnych rodzajów podatków,
  • wpływów podatkowych z turystyki oraz wydatków na turystykę, zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Praca badawcza została opracowana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania!

  • Warszawa, Krakowskie Przedmieście
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry