Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka osób z niepełnosprawnościami - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Turystyka osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo, mając na celu wspieranie działań w obszarze turystyki społecznej, zleciło realizację badania pt. „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych”. Promowanie rozwoju turystyki społecznej jest jednym z zadań realizowanych przez MSiT w ramach Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku

Badanie miało na celu określenie skali uczestnictwa w turystyce osób z niepełnosprawnościami w wieku 15 i więcej lat oraz charakterystykę wyjazdów i preferencje w stosunku do wyjazdów turystycznych. Wyniki badania pozwalają ocenić wielkość i strukturę udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce oraz określić ekonomiczne i społeczne uwarunkowania tego uczestnictwa.

Działania mające na celu wspieranie aktywności turystycznej osób z niepełnosprawnościami wynikają także z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus. Obydwa dokumenty wskazują na konieczność wspierania aktywności turystycznej osób z dysfunkcjami.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry