Ministerstwo Sportu i Turystyki Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w I połowie 2017 r. - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w I połowie 2017 r.

Charakterystyka podróży krajowych

 • W I połowie 2017 r. Polacy wzięli udział w 18,7 mln podróży krajowych, tj. o 7% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł prawie 72% (13,4 mln podróży).
 • Do najczęściej odwiedzanych województw należały: małopolskie (14,3%), mazowieckie (13,8%), pomorskie i zachodniopomorskie (po 9%) oraz dolnośląskie (7,9%). Wymienione województwa generują łącznie ponad połowę krajowego ruchu turystycznego (54%).
 • Średnia długość pobytu to 8,1 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 1,9 w przypadku krótkookresowych.
 • Turystyka i wypoczynek to cel 45,5% podróży długookresowych oraz 25,3% krótkookresowych, które są bardziej charakterystyczne dla wyjazdów w celu odwiedzin krewnych i znajomych (65%). W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. obserwujemy spadek udziału podróży w celu odwiedzin – o około 2 p.p., natomiast zwiększa się odsetek osób deklarujących wyjazd w celach typowo turystycznych.
 • Najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania podczas podróży krajowych było mieszkanie u krewnych lub znajomych (61%), a najbardziej popularnym środkiem transportu samochód (75%).
 • Mieszkańcy Polski podróżując po kraju w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży (ok. 1,3%); dominują wyjazdy organizowane samodzielnie (ok. 91,7%).

Charakterystyka podróży zagranicznych

 • W I połowie 2017 r. mieszkańcy Polski uczestniczyli w 5 mln podróży zagranicznych, co oznacza wzrost o 6,4% w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego.
 • Polscy turyści najczęściej odwiedzali: Niemcy (1 mln), Wielką Brytanię (0,5 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,3 mln) oraz Grecję (0,22 mln).
 • Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka
  i wypoczynek (50,9%), natomiast co 3 wyjazd odbył się w celu  odwiedzin krewnych i znajomych. Podróże służbowe stanowiły ok. 10,6% wszystkich wyjazdów za granicę.
 • Podczas pobytu za granicą Polacy najczęściej korzystali z hotelu i motelu (40,5%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (38,9%).
 • Dominującym i coraz częściej wybieranym środkiem transportu jest samolot – w I połowie 2017 r. prawie 56% wszystkich podróży zagranicznych odbyła się drogą lotniczą, tj. odpowiednio o 2,4 p.p. i 3,7 p.p. więcej niż w I połowie 2016 r. i 2015 r.
 • Podobnie jak w przypadku podróży krajowych, przeważa samodzielny sposób organizacji wyjazdu, który jest typowy dla 65,4% podróży zagranicznych. Za pośrednictwem biura podróży zorganizowany był co 4 wyjazd (25,1%).

Wydatki na podróże

 • W I połowie 2017 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 804 zł do 839 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych z 277 zł do 303 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 35,4% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 29,4% (wyjazdy krótkie).
 • Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 219 zł na 2 328 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,7% oraz na zakwaterowanie – 27,2%.
 • Łączne wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe zostały oszacowane na poziomie 8,5 mld zł, natomiast na podróże zagraniczne 5,6 mld zł (dotyczy tylko wydatków poniesionych w kraju).

 

 • Kraków; Kazimierz
  Kraków; Kazimierz
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry