Ministerstwo Sportu i Turystyki Więcej turystów zagranicznych w Polsce w 2017 roku! - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Więcej turystów zagranicznych w Polsce w 2017 roku!

W zeszłym roku odwiedziło nas około 18,3 mln podróżnych

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki opracował komunikat pt.: „Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2017 roku”.

Najważniejsze informacje:

  • W 2017 r. liczba przyjazdów nierezydentów do Polski została oszacowana na poziomie 83,8 mln, tj. o 4,1% więcej niż w poprzednim roku, w tym liczbę turystów zagranicznych oszacowano na poziomie 18,3 mln (o 4,5% więcej niż w 2016 r.)
  • Największa liczba przyjazdów turystów zagranicznych została odnotowana w województwach małopolskim i mazowieckim (po 3,2 mln), dolnośląskim (2,3 mln), zachodniopomorskim (2,0 mln) i pomorskim (1,8 mln)
  • Przyjazdy do Polski według miesięcy nie były rozłożone równomiernie - najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale (31,1%), kiedy w Polsce przypada sezon turystyczny. Według miesięcy największa liczba przyjazdów miała miejsce w sierpniu (2,0 mln) i lipcu (1,9 mln).
  • Największą grupę turystów według wieku stanowiły osoby od 25 do 54 lat (67,2%), natomiast najmniej liczną była grupa seniorów 65 lat i więcej (4,7%).
  • Średnio pobyt w Polsce wynosił 6,2 noclegu (tyle samo co w 2016 r.)
  • Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 476 USD na osobę (więcej o około 3,9% niż w roku 2016). Najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 749 USD na osobę) oraz turyści z krajów zamorskich (1 436 USD).

Pełna wersja dokumentu do pobrania poniżej

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry