Ministerstwo Sportu i Turystyki Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2018 roku - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2018 roku

  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41,8 mln przyjazdów nierezydentów, tj. o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ok. 8,9 mln (o 6,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.).

  • Według danych GUS w ciągu I półrocza 2018 roku z obiektów noclegowych skorzystało o 6,7% więcej turystów zagranicznych, niż w tym samym okresie 2017 roku, a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 8,5%.

  • Do krajów o największym procentowym wzroście liczby korzystających z polskiej bazy noclegowej należą Izrael (o 19,0%), Malta (o 17,5%), Luksemburg (o 17,4%), Ukraina (o 16,4%), Finlandia (o 15,5%), Korea (o 15,3%), Grecja (o 14,8%), Węgry (o 14,4%), USA (o 13,0%) i Bułgaria (o 12,5%).

  • Wyniki badań uzyskane w pierwszej połowie 2018 roku wskazują na utrzymanie się tendencji w strukturze przyjazdów według celów. Wzrósł udział przyjazdów w celach turystycznych (+2,6 pkt. proc.), natomiast zmniejszył się udział przyjazdów w odwiedziny do krewnych i znajomych (-2,5 pkt proc.).

  • W I półroczu 2018 roku średnia długość pobytu w Polsce i wyniosła 5,7 noclegu.

  • Porównanie oszacowań dla pierwszych półroczy 2017 i 2018 roku pokazuje, że łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD) znacznie wzrosły (o 14,4%).

Komunikat został opracowany w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Rzeszowie (w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS).

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry