Ministerstwo Sportu i Turystyki Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 roku - Statystyka (komunikaty i opracowania) -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka (komunikaty i opracowania)

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 roku

Charakterystyka podróży krajowych

- W I połowie 2018 r. Polacy wzięli udział w 19,7 mln podróży krajowych, tj. o 5,3% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 70,6% (13,9 mln podróży).

- Do najczęściej odwiedzanych województw należały: małopolskie (14,7%), mazowieckie (13,7%), pomorskie (10,2%), zachodniopomorskie (8,6%) oraz dolnośląskie (8,1%). Wymienione województwa generują łącznie ponad połowę krajowego ruchu turystycznego (55,3%).

- Średnia długość pobytu to 8,2 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 1,97 w przypadku krótkookresowych.

- Turystyka i wypoczynek to cel 46,4% podróży długookresowych oraz 27,1% krótkookresowych, które są bardziej charakterystyczne dla wyjazdów w celu odwiedzin krewnych i znajomych (63,2%). W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. obserwujemy spadek udziału podróży w celu odwiedzin – o 1,8 p.p., natomiast zwiększa się odsetek osób deklarujących wyjazd w celach typowo turystycznych.

- Najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania podczas podróży krajowych było mieszkanie u krewnych lub znajomych (59,2%), a najbardziej popularnym środkiem transportu samochód (75,6%).

 

Charakterystyka podróży zagranicznych

- W I połowie 2018 r. mieszkańcy Polski uczestniczyli w 5,3 mln podróży zagranicznych, co oznacza wzrost o 6,0% w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

- Polscy turyści najczęściej odwiedzali: Niemcy (1,1 mln), Wielką Brytanię (0,5 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,3 mln), Austrię (0,3 mln) oraz Hiszpanię (0,3 mln).

- Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (52,2%), natomiast co 3 wyjazd odbył się w celu  odwiedzin krewnych i znajomych. Podróże służbowe stanowiły ok. 11,0% wszystkich wyjazdów za granicę.

- Podczas pobytu za granicą Polacy najczęściej korzystali z hotelu i motelu (42,1%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (37,1%).

- Dominującym środkiem transportu jest samolot – w I połowie 2018 r. 55,6% wszystkich podróży zagranicznych odbyła się drogą lotniczą, tj. prawie tyle samo co w analogicznym okresie roku poprzedniego (55,8% w I poł. 2017 r.).

 

Wydatki na podróże

- W I połowie 2018 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 839 zł do 885 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych - z 303 zł do 329 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 35,4% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 30,1% (wyjazdy krótkie).

- Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 328 zł na 2 395 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,8% oraz na zakwaterowanie – 26,7%.

- Łączne wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe zostały oszacowane na poziomie 9,71 mld zł, natomiast na podróże zagraniczne 5,94 mld zł (dotyczy tylko wydatków poniesionych w kraju).

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry