Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2017 r. - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2017 r.

Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem (weszło w życie Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 19.08.2016 r. poz. 1300).

Z uwagi na fakt, iż zasady konkursu nie przewidują ujęcia wyceny wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy tej kolumny nie wypełniać (pkt 8 wzoru oferty).

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry