Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2014 - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2014

Departament Turystyki MSiT informuje, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2014 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2014.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w ramach konkursu na rok 2014.
  3. Wykaz zadań, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej w ramach konkursu na rok 2014.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone po ocenie formalnej w ramach konkursu na rok 2014.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2014. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Finansowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2014 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.
  3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry