Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok, zakończyła pracę.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2016.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w roku 2016.
  3. Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2016.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych w roku 2016.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2016. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Finansowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2016 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.
  3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry