Ministerstwo Sportu i Turystyki Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki w 2015 roku - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki w 2015 roku

W związku z pismem Fundacji Warsaw Destination o rezygnacji z realizacji zadania pn., The Star –Judaica- spójny produkt turystyki kulturalnej w formie szlaków turystycznych po miejscach związanych z historią i kulturą żydowską na terenie Polski Wschodniej i Centralnej rekomendowane zostały do realizacji niżej wymienione zadania z listy rezerwowej:

  1. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR – Lubuski szlak wina i miodu –23605 zł

  2. PTTK Oddział Miejski w Toruniu – Wytyczanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych na terenie Polski w roku 2015 – 12 800 zł

  3. Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie – Leśne szlaki rowerowe – Alternatywa dla produktu 3xS – 63 000 zł

  4. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna – Podkarpackie rodzinnie – 27 360 zł

  5. Forum Turystyki Regionów – Nauka praktyce, praktyka nauce – konsolidacja potencjału – projekt 2 letni: dotacja w 2015 r. 34 300 zł, w 2016 r. w 214 320 zł

  6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner – Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o lokalnych twórców jako forma promocji zabytków kultury materialnej – 24 045 zł

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry