Ministerstwo Sportu i Turystyki Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki w 2016 roku - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki w 2016 roku

W związku ze zmniejszoną kwotą dotacji na wniosek oferentów, do rozdysponowania została  kwota 9 684,25 zł, która decyzją Ministra Sportu i Turystyki zostanie przekazana na realizację zadania z listy rezerwowej rekomendowanego w konkursie ofert dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z zakresu turystyki na 2016 rok tj.:

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP na zadanie pt. „Wyzwolić kolory!-Nasze szlaki”.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry