Ministerstwo Sportu i Turystyki Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu w ramach dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2014 roku - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

Zmiany w ogłoszonych wynikach konkursu w ramach dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2014 roku

W związku z pismem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego o rezygnacji z realizacji zadania pn. Hotelarska Akademia Kadry Kształcącej na kwotę 60 560,00 zł, rekomendowane zostały do realizacji niżej wymienione zadania z listy rezerwowej:

  • Augustowska Organizacja Turystyczna „Z biegiem Kanału Augustowskiego” – kwota 32 150,00 zł;
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna „W otwartą przestrzeń wielokulturowego wschodu Polski – promocja wybranych produktów turystycznych poprzez organizację wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych” – kwota 28 410,00 zł.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry