Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok – II konkurs - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

15.09.2017

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok – II konkurs

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT oceniająca złożone oferty zakończyła pracę.

Uprzejmie informujemy, że z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań.

Prosimy organizacje o pilny kontakt z Departamentem Turystyki nr tel. 22 2443178 celem uzgodnienia dalszych procedur.

Przypominamy, że podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2017 roku, do czasu zawarcia umowy realizują je  na własne ryzyko.

W załączeniu przedstawiamy wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2017.

  • wyniki konkursu
    wyniki konkursu
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry