Ministerstwo Sportu i Turystyki Rozstrzygnięcie konkursu na donfinansowanie działań z zakresu turystyki - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

01.03.2018

Rozstrzygnięcie konkursu na donfinansowanie działań z zakresu turystyki

Budżet na realizację zadań wynosi 2 000 000 zł

28.02.2018 r. Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2018 rok, zakończyła pracę. Wśród złożonych ofert wyłoniono 12 podmiotów rekomendowanych do otrzymania dotacji finansowych. 

Podział podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe, zgodnie z priorytetami zadań ogłoszonymi w konkursie:

  1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski: 5 podmiotów.
  2. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych: 4 podmioty.
  3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki: 3 podmioty.

Szczegółowe wyniki oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie BIP pod adresem:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2244,Wyniki-konkursu-na-dofinansowanie-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2018-r.html

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry