Ministerstwo Sportu i Turystyki NABÓR DO KONKURSU DOTACYJNEGO NIEPODLEGŁA 2019 - Dofinansowanie zadań -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie zadań

21.03.2019

NABÓR DO KONKURSU DOTACYJNEGO NIEPODLEGŁA 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, że programy będące w potencjalnym obszarze zainteresowania beneficjentów ruchu turystycznego w Polsce są dostępne także na stronach innych Ministerstw. Poniżej podajemy podstawowe informacje i link do programu „Niepodległa”.

Celem strategicznym Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 2019 organizowanego w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022 którego koordynatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • Festiwale, koncerty, spektakle

  • Rekonstrukcje historyczne

  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych

  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy

  • Wystawy wraz z katalogami

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca do godziny 15:59.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.    

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry