Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów ds. turystyki Grupy V4 - Fundusze Europejskie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Fundusze Europejskie

14.02.2017

Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów ds. turystyki Grupy V4

Od ponad 15 lat Polska, Czechy, Węgry i Słowacja razem tworzą ofertę turystyczną, gdy chodzi o USA, Chiny, Japonię, Indie czy inne pozaeuropejskie kraje. Wspólna promocja zwiększa atrakcyjność wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej - V4. Pakiet zawierający atrakcje czterech krajów jest kuszącą propozycją dla turystów, którzy decydując się na przyjazd do Europy chcą zobaczyć jak najwięcej.

Polska jako kraj sprawujący aktualnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej zorganizowała w roku 2017 spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Węgierskiej Agencji Turystyki oraz Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.

Spotkaniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej p. Dawid Lasek. Delegacje spotkały się w dniach 14 i 15 lutego 2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli również udział prezesi i dyrektorzy generalni krajowych organizacji turystycznych wyżej wymienionych krajów. –  Chcemy promować region krajów V4 jako ciekawą, różnorodną oraz bezpieczną destynację – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek.

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych państw wymienili informacje dotyczące aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawili swoje opinie na temat istotnych zagadnień, takich jak: rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, wpływ „gospodarki współdzielenia” na turystykę oraz wdrażanie dyrektywy (UE ) 2015/2302. Pierwszy dzień spotkania państw V4 poświęcony turystyce zakończył się podpisaniem przez przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych czy właściwych podmiotów wspólnego Planu Marketingowego na 2017 rok.

Od ponad 15 lat Polska, Czechy, Węgry i Słowacja razem tworzą ofertę turystyczną, gdy chodzi o tzw. rynki dalekie. Zgłoszone przez poszczególne kraje projekty zakładające wspólną promocję zostały, podczas spotkania w Warszawie, ujęte w obowiązujący w roku 2017 Plan Marketingowy. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zaplanowały działania w 2017 roku na kwotę 315 000 euro. Dzięki kumulacji środków skorzystają wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. Warunkiem współpracy jest objęcie w zaakceptowanych zadaniach całej Grupy V4.

– Chcielibyśmy, aby w ramach naszej współpracy zafunkcjonowało coś, co można nazwać roboczo „Domem Marek Środkowoeuropejskich”. Zamierzamy tworzyć wspólne pakiety tak, aby turyści, którzy przybywają na kilkudniowe pobyty na przykład do Pragi przejechali także do Polski, na Słowację czy na Węgry – dodaje minister Dawid Lasek.

Najwięcej pieniędzy w 2017 roku zostało przeznaczonych na promocję w USA - 122 000 euro z czego ponad 30% to środki węgierskie. Promocja w Rosji została obliczona na 76 000 euro. W planie marketingowym uwzględnione jeszcze zostały Indie, Ameryka Łacińska, Białoruś, Kazachstan, Korea Południowa i Chiny. – Na rynkach pozaeuropejskich potrzebna jest nam taka synergia, a co za tym idzie połączenie środków, która pozwala na efektywniejsze działanie – mówi Barbara Tutak, dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych w POT, koordynująca działania
w ramach Grupy V4. – Dzięki temu wzmacniamy naszą obecność na ważnych dla nas rynkach oraz promujemy się tam, gdzie samodzielnie nie moglibyśmy zaistnieć – dodaje dyrektor Tutak.

Podstawowe obszary wspólnych działań to między innymi:

 • współpraca w dziedzinie promocji – udział w targach turystycznych (m.in. poprzez organizację wspólnych stoisk), liczne prezentacje i organizacja wizyt studyjnych (tzw.„study-tourów”) dla zagranicznych przedstawicieli biur podróży, tour-operatorów i dziennikarzy
 • wspieranie współpracy w dziedzinie turystyki przygranicznej, zwłaszcza realizowanej przez regionalne organizacje turystyczne
 • opracowywanie wspólnych projektów w celu zwiększania ruchu turystycznego z krajów trzecich
 • przygotowanie wspólnych produktów turystycznych, które są promowane w krajach trzecich (takich jak np. pobyty w miastach historycznych, uzdrowiskach, agroturystyka etc.)
 • aktualizacja portalu  www.discover-ce.eu
 • przygotowanie materiałów promocyjnych
 • opracowanie wspólnych badań marketingowych
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry