Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka na poziomie regionalnym - Poziom regionalny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Poziom regionalny

Turystyka na poziomie regionalnym

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.

WOJEWÓDZTWO

CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO

CENY BIEŻĄCE, EURO

Dolnośląskie

2 252 546 589

Kujawsko-Pomorskie

1 903 540 287

Lubelskie

2 230 958 174

Lubuskie

906 929 693

Łódzkie

2 256 049 115

Małopolskie

2 878 215 972

Opolskie

944 967 792

Podkarpackie

2 114 243 760

Podlaskie

1 213 595 877

Pomorskie

1 864 811 698

Śląskie

3 476 937 134

Świętokrzyskie

1 364 543 593

Warmińsko-Mazurskie

1 728 272 095

Wielkopolskie

2 450 206 417

Zachodniopomorskie

1 601 239 216

Razem 15

29 187 057 412

Mazowieckie

2 089 840 138

Razem 16

31 276 897 550

Bliższe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych programów regionalnych:

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry