Ministerstwo Sportu i Turystyki Programy ramowe Unii Europejskiej -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Programy ramowe Unii Europejskiej

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym – dostępnym w ramach programów operacyjnych – przedsiębiorcy i inne podmioty mogą korzystać z programów ramowych Unii Europejskiej. Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EFI – Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych w zależności od programu).

Programy ramowe nie mają alokacji krajowych czy regionalnych, co oznacza, że to starając się o wsparcie konkuruje się na poziomie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie, instrumenty finansowe dostępne w ramach tych programów są obsługiwane przez narodowych pośredników finansowych (np. banki).

Dwa kluczowe programy ramowe w perspektywie finansowej 2014-2020, oferujące finansowanie dla przedsiębiorców to:

COSME - Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP

Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji

Ponadto warto zwrócić uwagę na następujące programy ramowe UE:

Zachęcamy do zapoznania się z:

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry