Ministerstwo Sportu i Turystyki Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Market 2016 - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Market 2016

Od 7 do 9 listopada odbywały się w Londynie Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Market (WTM). To obok targów ITB w Berlinie druga najważniejsza impreza targowa o charakterze turystycznym organizowana od wielu lat w Europie. Targi WTM są profesjonalną platformą do rozmów dla blisko 50.000 przedstawicieli światowego przemysłu turystycznego.

Podczas targów odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w MSiT Dawida Laska z Sekretarzem Generalnym Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Talebem Rifai. W trakcie spotkania Dawid Lasek przedstawił priorytety rozwoju polskiej turystyki, zaprezentował koncepcję Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych, a także zwrócił uwagę na istotną rolę regionów w kształtowaniu polityki turystycznej. Sekretarz Rifai podkreślił konieczność podejmowania wysiłków na rzecz niwelowania barier w podróżowaniu m.in. poprzez wprowadzanie ułatwień wizowych. Zaakcentował również znaczenie rynków azjatyckich posiadających najwyższy potencjał wzrostu dla rozwoju gospodarki turystycznej.

W ramach Targów, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) organizuje co roku debatę ministrów UNWTO. Debaty te mają wysoki prestiż i wywierają istotny wpływ na kreowanie zarówno trendów, jak i kierunków działań UNWTO. W tegorocznej debacie udział wziął również minister Lasek. Debata poświęcona była bezpieczeństwu podróżowania i wszyscy uczestnicy zgodzili się, iż bezpieczeństwo to jeden z głównych filarów warunkujących i podnoszących atrakcyjność turystyczną.

Corocznie na targach przygotowywane jest polskie stoisko narodowe organizowane przez Polską Organizację Turystyczną oraz Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie. Na stoisku prezentowano ofertę dotyczącą głównie takich produktów jak: city breaks, turystyka miejska i kulturowa w Krakowie, Lublinie, Warszawie, a także turystyka aktywna, wydarzenia kulturalne i gastronomia. 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry