Ministerstwo Sportu i Turystyki „Otwarte dane plus” - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

„Otwarte dane plus”

I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. realizacji zadań na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu

27 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki zadań określonych w Porozumieniu o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Otwarte dane plus”. Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, a do jego zadań należy przede wszystkim zarządzanie przebiegiem realizacji projektu, w zakresie dotyczącym zadań Ministra określonych w Porozumieniu.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaś prowadził – Dariusz Rogowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Przewodniczący Komitetu Sterującego. Podczas posiedzenia zostały przedstawione podstawy prawne prowadzenia prac w obszarze projektu, oraz informacje dotyczące projektowanych możliwości technicznych systemu obsługującego Rejestry w Turystyce.

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest odpowiedzialne za prowadzenie systemu z aktualnymi danymi Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. W ramach projektu powstanie nowoczesny system dla turystów, umożliwiający szeroki dostęp do informacji na temat wszystkich usług noclegowych. Platforma, dzięki integracji z innymi rejestrami, może również zawierać m.in. informacje o obiektach przystosowanych dla niepełnosprawnych, instytucjach kulturowych, ścieżkach turystycznych.

MSiT do udziału w pracach nad projektem zaprosiło ekspertów z branży: Pana Gheorghe Mariana Cristescu – Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczącego Społecznej Rady Turystyki, Pana Krzysztofa Szadurskiego – Wiceprezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Pana Arkadiusza Osipiuka – Wicedyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Projekt „Otwarte dane plus” stanowi kontynuację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który jest obecnie realizowany w Ministerstwie Cyfryzacji i ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Projekt otrzymał ponad 30 mln zł dofinansowania z środków Unii Europejskiej i ma być realizowany do 2021 r. 

 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
 • Spotkanie odbyło się w siedzibie MSiT.
  „Otwarte dane plus”
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry