Ministerstwo Sportu i Turystyki Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji

9 lipca br. podpisane zostało porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach projektu „Otwarte dane plus”, realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu MSiT, Jarosław Stawiarski. Dzięki porozumieniu zostanie stworzony nowoczesny instrument służący promocji i pozyskiwaniu sprawdzonych informacji na temat bazy hotelarskiej w Polsce, który w pierwszej kolejności pokryje swoim zakresem wszystkie te obiekty hotelarskie, które uzyskały zgodnie z przepisami zaszeregowanie i odpowiednią kategorię.

W ramach realizacji projektu planowane jest między innymi: dostosowanie rejestrów do obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym głównie do wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności, udostępnienie e-usług w celu ułatwienia składania wniosków i komunikacji z systemem, uruchomienie narzędzi w celu umożliwienia zasilania zewnętrznych systemów w informacje zgromadzone w rejestrach.

Ogólne założenia systemu opiniowano z marszałkami województw.

  • Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce
    Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce
  • Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce
    Nowa platforma informacyjno-promocyjna w turystyce
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry