Ministerstwo Sportu i Turystyki Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce

Tematem spotkania była kwestia dostosowania szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. Spotkanie otworzyła Pani Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki badań pt. „Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami” oraz omówiono zagraniczne i krajowe przykłady szlaków i produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozmawiano także na temat technicznych, prawnych i merytorycznych zagadnień dot. projektu pt. „Otwarte Dane Plus”, realizowanego w Ministerstwie Sportu i Turystyki a także o znakowaniu  turystycznych szlaków rowerowych.

To drugie posiedzenie z cyklu, które ma na celu wypracowanie długofalowych rozwiązań dotyczących przygotowania założeń przepisów prawnych regulujących szlaki turystyczne w Polsce.

  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
  • Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry