Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób z niepełnosprawnościami idealną formą rehabilitacji” - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

Konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób z niepełnosprawnościami idealną formą rehabilitacji”

Turystyka stymulatorem działania i pokonywania własnych słabości

W gmachu Sejmu, pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, odbyła się konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób z niepełnosprawnościami idealną formą rehabilitacji”. Jest to kolejne wydarzenie wpisujące się w cykl działań na rzecz rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami. Podczas spotkania rozmawiano nt. możliwości, jakie osobom z niepełnosprawnościami daje podróżowanie. Celem konferencji było także przedstawienie turystyki jako stymulatora do działania i pokonywania własnych słabości, a także samoakceptacji i aktywności.

 W konferencji wziął udział przedstawiciel MSiT, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Pan Dominik Borek, który omówił prezentację pt. „Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami”.

 Organizatorami wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry