Ministerstwo Sportu i Turystyki Nagroda Marco Polo za współpracę z rynkiem chińskim w obszarze turystyki w 2018 r. - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

01.03.2019

Nagroda Marco Polo za współpracę z rynkiem chińskim w obszarze turystyki w 2018 r.

Zapraszamy przedsiębiorców turystycznych do aplikowania!

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza przedsiębiorców turystycznych działających w branży turystycznej (np. organizatorów turystyki i agentów) współpracujących z rynkiem chińskim do składania wniosków o przyznanie nagrody Marco Polo za współpracę z tym rynkiem w 2018 roku. 

Zasady aplikowania o nagrodę 
Grupa Robocza do spraw nagrody Marco Polo opracowała dokumenty regulujące kwestie związane z przyznawaniem nowoutworzonej nagrody Marko Polo. 
Są to: 

  • Wytyczne,
  • Kryteria kwalifikacji i oceny wniosków,
  • Zasady składania wniosków,
  • Formularz zgłoszeniowy (Application Form) - wersja wyłącznie w j. angielskim

Nagrodą Marco Polo za 2018 r. będą nagrodzone najlepsze produkty turystyczne, przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę 16. krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obejmujące pobyty turystów chińskich w co najmniej trzech z tych krajów

Zgodnie z regulaminem nagrody Formularze zgłoszeniowe muszą być wypełnione w j. angielskim według załączonego wzoru. 

Termin składania wniosków to: 1 marca - 31 maja 2019 r. 

Wnioski i stosowną dokumentację należy przesyłać bezpośrednio do Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki „Chiny - 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC) w Budapeszcie” na adres: tcc@mfa.gov.hu

Nagroda Marko Polo zostanie wręczona po raz pierwszy podczas V Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin i 16. państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 22-24 października 2019 r. 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry