Ministerstwo Sportu i Turystyki European Capital of Smart Tourism - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

01.03.2019

European Capital of Smart Tourism

Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki

Inicjatywa „European Capital of Smart Tourism” zakłada przyznanie nagrody dla dwóch wyróżniających się miast UE w czterech następujących kategoriach:

  • Zrównoważenie
  • Dostępność
  • Cyfryzacja
  • Dziedzictwo kulturowe i kreatywność

Dodatkowo Komisja przyznaje nagrodę dla czterech miast, które osiągną najlepszy rezultat w każdej z poszczególnych kategorii.

Główne założenia inicjatywy to przede wszystkim:

  • Promowanie bogatej oferty turystycznej państw europejskich oraz zachęcenie do dzielenia się lokalnymi wartościami związanymi z turystyką;
  • Tworzenie innowacji związanych z rozwojem turystyki w miastach uczestniczących, ich okolicy i regionie;
  • Zwiększenie atrakcyjności nagrodzonych miast oraz poprawa wzrostu gospodarczego i kreowanie nowych miejsc pracy;
  • Ustalenie ram współpracy, polegających na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi miastami w kontekście stworzenia nowych możliwości, na rzecz współpracy i partnerstwa.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii organizowanej z okazji Europejskiego Forum Turystyki w Helsinkach w październiku 2019 r.

Do konkursu mogą zgłaszać się miasta UE liczące przynajmniej 100 000 mieszkańców. Natomiast w państwach, w których żadne miasto nie spełnia wskazanego kryterium, do udziału mogą przystąpić miasta z największą liczbą ludności.

Aplikacje do udziału w konkursie można składać do 10 maja 2019 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod linkiem:

http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry