Ministerstwo Sportu i Turystyki Pierwsze spotkanie członków Grupy Roboczej w sprawie Nagrody Marco Polo - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

16.01.2019

Pierwsze spotkanie członków Grupy Roboczej w sprawie Nagrody Marco Polo

Nagrodą Marco Polo za 2018 r. będą wyróżnione najlepsze produkty turystyczne, przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę

W dniach 15-16 stycznia 2019 r., na wniosek Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki Chiny – 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC CEEC) w Budapeszcie, odbyło się pierwsze posiedzenie członków Grupy Roboczej w sprawie nagrody Marco Polo, w którym uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostali członkowie tego gremium reprezentowali Chiny, Chorwację, Estonię i Węgry. Podczas spotkania zostały opracowane najważniejsze dokumenty regulujące kwestie związane z przyznawaniem nowoutworzonej nagrody Marco Polo, w tym jej regulamin.

Nagrodą Marco Polo za 2018 r. będą wyróżnione najlepsze produkty turystyczne, przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę szesnastu krajów Europy środkowej i wschodniej, obejmujące pobyty turystów chińskich w co najmniej trzech z tych krajów.

Planuje się, że nagroda Marco Polo zostanie wręczona po raz pierwszy podczas V Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin i 16. państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 22-24 października 2019 r.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry