Ministerstwo Sportu i Turystyki Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

14.03.2019

Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej

W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu MSiT Anna Krupka

13 marca 2019r. w Szczyrbskim Jeziorze (Słowacja) odbyło się Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej. W wydarzeniu, któremu przewodniczył Pan Pan Zoltán Kovács, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej z Panią Anną Krupką na czele, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Gabinetu Prezesa Rady Ministrów Węgier. W spotkaniu wzięli również udział prezesi i dyrektorzy generalni krajowych organizacji turystycznych czterech krajów tworzących Grupę Wyszehradzką V4.

Podczas spotkania Strony wymieniły informacje na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki oraz przedstawiły swoje opinie na temat różnych istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej, takich jak nowe tendencje w turystyce, zmieniające się zachowania klientów i możliwe kierunki rozwoju wspólnego produktu (turystycznego) czy kwestii finansowania turystyki w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W porozumieniu z Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki Chiny – 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC CEEC) w Budapeszcie, członek polskiej delegacji Pan Rafał Wilczkowski dokonał prezentacji na temat międzynarodowej nagrody Marko Polo w dziedzinie turystyki. Nagroda ta zostanie wręczona po raz pierwszy podczas V. Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin i 16. państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 22-24 października 2019 r.

Strony uzgodniły, że będą współpracować w celu zwiększenia ruchu turystycznego zarówno pomiędzy krajami członkowskimi Grupy, jak i z odległych rynków. W celu realizacji wspólnych działań o charakterze promocyjnym na tzw. „rynkach trzecich” przedstawiciele narodowych organizacji turystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej opracowali wspólny plan działań marketingowych na 2019 r.

Na zakończenie spotkania przewodniczący delegacji podpisali Protokół o współpracy w dziedzinie turystyki, w którym podkreślili m.in. szczególne znaczenie branży turystycznej dla gospodarek swoich krajów oraz wyrazili zadowolenie z intensywnej współpracy w dziedzinie turystyki między krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Od 1 lipca 2019 r. przewodnictwo w pracach Grupy Wyszehradzkiej obejmie Republika Czeska.

 

Fot. Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej


 
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
  • Spotkanie Wysokiego Szczebla ministrów turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry