Ministerstwo Sportu i Turystyki 5. Spotkanie Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki - Międzynarodowa polityka turystyczna -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Międzynarodowa polityka turystyczna

28.10.2019

5. Spotkanie Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki

„Chiny – 17. Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

22-23 października 2019 r. w Rydze odbyło się po raz piąty Spotkanie Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Po raz pierwszy w obradach wzięła udział Grecja, zwiększając liczbę europejskich krajów do 17. Na czele polskiej delegacji stała Pani Monika Michaliszyn, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej.

Organizatorem spotkania było łotewskie Ministerstwo Gospodarki oraz Regionalne Centrum Koordynacji współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy Chińską Republiką Ludową a 17. krajami Europy Środowej i Wschodniej TCC CEEC z siedzibą w Budapeszcie. Stronę chińską reprezentował Pan Luo Shugang, Minister Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej.

Chiny są najszybciej rosnącym rynkiem turystycznym na świecie. Kraj ten jest liderem światowym w zakresie wydatków na turystykę międzynarodową i jej wzrost. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO w 2018 roku za granicę wyjechało blisko 150 milionów obywateli Chin, z czego do Europy przyjechało ok. 5 mln turystów chińskich. Na podróże zagraniczne wydali oni 277,3 milarda dolarów USA.

W czasie spotkań omówiono stan bieżącej współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chińską Republiką Ludową, wymieniono informacje na temat możliwości rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, a także dyskutowano nad stworzeniem konkretnego ramowego zakresu oraz planu działań na najbliższy okres. Tematem wiodącym rozmów było szeroko rozumiane pojęcie „łączności” („connectivity”).

Spotkanie zakończyło się przyjęciem przez przewodniczących delegacji (przez aklamację) Wspólnego Oświadczenia.

Podczas uroczystej Gali będącej jednym z punktów programu 5. Spotkania Ministrów Turystyki Chiny i 17 państw Europy Wschodniej i Środkowej, po raz pierwszy wręczone zostały Turystyczne Nagrody Marco Polo. Nagrodą Marco Polo za 2018 r. zostały nagrodzone najlepsze produkty turystyczne, przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę 16. krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obejmujące pobyty turystów chińskich w co najmniej trzech z tych krajów. Jednym z laureatów tego konkursu zostało polskie biuro podróży CT POLAND, które zajęło 2. miejsce. Zwycięzcą konkursu zostało ogłoszone biuro podróży Fly Montenegro Travel z Czarnogóry, a trzecie miejsce zajęło biuro podróży Long Teng z Węgier.

Kraje 17+1 prowadzą specjalną stronę internetową poświęconą tej współpracy – www.ceec-china.travel  

  • 5. SPOTKANIE WYSOKIEGO SZCZEBLA MINISTRÓW TURYSTKI
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry