Ministerstwo Sportu i Turystyki Czwarta Konferencja Stron Konwencji Karpackiej, Mikulov, 23-26 września 2014 r. - Współpraca Karpacka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Karpacka

28.09.2014

Czwarta Konferencja Stron Konwencji Karpackiej, Mikulov, 23-26 września 2014 r.

W dniach 23-26 września 2014 r. delegacja Polski pod przewodnictwem Piotra Oławskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska wzięła udział w Czwartej Konferencji Stron (COP4) Konwencji Karpackiej w Mikulov, Czechy. Resort turystyki był reprezentowany przez delegację pod przewodnictwem Marii Napiórkowskiej, dyrektora Departamentu Turystyki.

W trakcie COP4 omawiano problemy i dokumenty odnoszące się do obszarów regulowanych Konwencją Karpacką m.in. z zakresu: bioróżnorodności, zrównoważonego transportu, zachowania tradycji i kultury ludowej, rozwoju regionalnego, współpracy międzynarodowej, edukacji karpackiej, zrównoważonej gospodarki leśnej i rolnej a także zrównoważonej turystyki.

 

W obszarze turystyki Konferencja Stron COP4 m.in.:

1. Z zadowoleniem przyjęła wejście w życie Protokołu w sprawie turystyki do Ramowej Konwencji o ochronie i  zrównoważonym rozwoju Karpat i zachęciła do ratyfikacji Protokołu przez Strony, które jeszcze tego nie uczyniły;

2. Przyjęła  Strategię rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach i przyjęła do wiadomości, że Strategia ma na celu wdrożenie odpowiednich punktów Protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat przyjętego na Trzeciej Konferencji Stron COP3;

3. Zaproponowała, aby Grupa Robocza do Spraw Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej koordynowała proces wdrażania Strategii;

4. Zaprosiła zainteresowane strony, zwłaszcza z sektora turystycznego w Karpatach, aby aktywnie przyczyniały się do realizacji Strategii i utworzenia karpackiej platformy internetowej zrównoważonej turystyki;

5. Z zadowoleniem przyjęła wyniki I Forum Turystycznego Państw Karpackich  zorganizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w dniu 28 maja 2014 r. w Rzeszowie.

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry