Ministerstwo Sportu i Turystyki Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie - Współpraca Karpacka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Karpacka

16.05.2013

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie

 

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie w dniu 29 kwietnia 2013 r. O tym fakcie została powiadomiona Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Protokół o zrównoważonej turystyce jest dokumentem wykonawczym do Konwencji Karpackiej, której stronami jest siedem krajów: Republika Czeska, Rzeczypospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka, Serbia, Ukraina i Republika Węgierska.

Celem Protokołu jest umacnianie i ułatwianie współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym: rządów, samorządów, organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze i firm na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach.

Oczekujemy, iż realizacja zapisów Protokołu zapewni m.in.:

- harmonizację polityki mającej na celu planowanie, rozwój i zarządzanie zrównoważoną turystyką w Karpatach,

- uwzględnienie celów turystyki zrównoważonej w politykach sektorowych,

- udział władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, we współpracy międzynarodowej w tym trans granicznej,

- promowanie regionu karpackiego,

- rozwój, promowanie i marketing karpackich regionalnych produktów, usług i pakietów turystyki zrównoważonej,

- wypracowanie wspólnych wysokich standardów jakościowych turystyki zrównoważonej,

- zwiększanie wkładu zrównoważonej turystyki w: rozwój gospodarki lokalnej, ochronę i użytkowanie biologicznej i krajobrazowej różnorodności, ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej społeczności lokalnych, edukację społeczeństwa, a także zrównoważoną gospodarkę rolną,

- planowanie i zrównoważony rozwój transportu i infrastruktury turystycznej,

- zarządzanie ruchem turystycznym, wpływem turystyki na biologiczną i krajobrazową różnorodność oraz środowisko, a także społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi skutkami Turystyki.

Wykonanie zapisów protokołu przez kraje karpackie będzie możliwe dzięki: opracowaniu i zrealizowaniu wspólnych programów i projektów oraz systematycznemu monitorowaniu skuteczności realizacji strategii rozwoju turystyki zrównoważonej przez Sekretariat Konwencji Karpackiej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry