Ministerstwo Sportu i Turystyki I posiedzenie Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne” - Polskie Marki Turystyczne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polskie Marki Turystyczne

I posiedzenie Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Trwa ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń

18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Kapitułę Projektu powołał Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej, a w jej skład wchodzą przedstawiciele MSiT, POT oraz zaproszeni eksperci w zakresie turystyki. Kapituła Projektu jest odpowiedzialna za dokonanie oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do udziału w projekcie oraz przygotowanie rekomendacji dla wnioskodawców.

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i będzie realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną przy wsparciu regionalnych organizacji turystycznych oraz ekspertów zewnętrznych. Jego założeniem jest sprzyjanie tworzeniu terytorialnych marek turystycznych, profesjonalnie zarządzanych i promowanych, które będą organizacyjnym i promocyjnym parasolem dla zbioru produktów turystycznych oraz towarzyszących usług turystycznych. Nabór wniosków do projektu zakończył się 31 marca 2019 r.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry