Ministerstwo Sportu i Turystyki PPP W TURYSTYCE - PPP w turystyce -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

PPP w turystyce

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” partnerstwo publiczno-prywatne jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest ważne dla rozwoju infrastruktury turystycznej w poszczególnych regionach i może stanowić źródło finansowania i rozwoju potencjału turystycznego gmin, powiatów i województw. Projekty PPP realizowane w obszarze turystyki powinny służyć realizacji zadań publicznych i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Zgodnie z zapisami „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” Departament Turystyki MSiT pełni funkcję Krajowego Centrum PPP w Turystyce.

Planowane zadania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze PPP:

  1. Upowszechnianie informacji na temat warunków – prawnych, instytucjonalnych, finansowych czy zarządczych – tworzenia projektów PPP w turystyce;
  2. Identyfikacja potrzeb dotyczących projektów PPP w turystyce (np. potrzeby samorządu terytorialnego)oraz przygotowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki;
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wymiany informacji i promocji działań PPP w turystyce;
  4. Współpraca międzynarodowa w ramach prac dotyczących turystyki i wymiany dobrych praktyk z obszaru PPP w turystyce;
  5. Udział w pracach Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rzecz PPP.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry