Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia wybranym projektom.

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

Zgłaszane mogą być projekty należące do wszystkich sektorów, z wyłączeniem projektów dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • dróg samorządowych szczebla wojewódzkiego,
  • dróg krajowych za które odpowiada GDDKiA,
  • poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych,
  • ochrony zdrowia,
  • budowy/przebudowy i utrzymania budynków sądów oraz rewitalizacji.

Projekty ppp z sektora rewitalizacji zostaną objęte osobnym naborem, który planowany jest na 2016 r.  Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru projektów PPP oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

Formularz zgłoszenia, załączniki, regulamin oraz dane kontaktowe i dane do wysyłki formularza są dostępne tutaj na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DWP  Nabór Wielosektorowy.

Formularz zgłoszenia można również przesłać na adres e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 29 lutego 2016 r. 

Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Ministerstwem Rozwoju: Krzysztof Chmieliński, tel.: 22 273 79 47, e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl

do góry