Ministerstwo Sportu i Turystyki Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce - Aktualności -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce

W dniu 23 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie dla branży turystycznej poświęcone tematowi partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

Celem spotkania było przedstawienie planów Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie wsparcia rozwoju PPP w turystyce w długofalowej perspektywie.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którzy przekazali informacje na temat prowadzonych przez siebie działań w obszarze PPP.

Pod koniec spotkania przeprowadzono dyskusję z przedstawicielami branży turystycznej na następujące tematy:

1) Jakie są możliwości i szanse rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce?

2) Jakiego typu projekty i pomysły powinny być realizowane w turystyce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?

Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze PPP będą koncentrować się m.in. na następujących obszarach: dostarczanie informacji nt. warunków tworzenia projektów PPP w turystyce; identyfikacja potrzeb samorządu terytorialnego w turystyce oraz przygotowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze turystyki; współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wymiany informacji i promocji działań PPP w turystyce; udział w działaniach Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym tworzenie wspólnych działań.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje ze spotkania:

- Prezentacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Prezentacja Ministerstwa Gospodarki

- Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

do góry