Ministerstwo Sportu i Turystyki Instytucje -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Instytucje

Ministerstwo Gospodarki:

  • Zgodnie z art. 3 ustawy o PPP, Minister Gospodarki odpowiada za rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania PPP oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.
  • W Ministerstwie Gospodarki działa Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, którego zadaniem jest określanie kierunków i rekomendacji, związanych z wdrażaniem w życie PPP. Zespół skupia przedstawicieli administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców oraz instytucji non-profit.
  • Działania Ministerstwa Gospodarki w obszarze PPP.
    • Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Gospodarki - www.bazappp.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

  • Biuletyn PPP wydawany przez PARP;
  • Doradztwo ppp dla przedsiębiorców realizowane przez PARP- od 4 sierpnia do końca grudnia 2015 r. w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83, w godz. od 10.00 do 14.00. Doradztwo jest dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców co tydzień, w każdy wtorek. Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą konsultacji mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z Instytutem PPP pod numerem telefonu 22 435 95 02.

Organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką PPP:

Organizacje międzynarodowe:

  • Europejskie Centrum Wiedzy PPP European PPP Expertise Centre EPEC – wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw http://www.eib.org/epec/
do góry