Ministerstwo Sportu i Turystyki Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczące stosowania procedur w zakresie likwidowania skutków niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, ogłoszonych po dniu 1 lipca 2018 r. - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

25.09.2018

Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczące stosowania procedur w zakresie likwidowania skutków niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, ogłoszonych po dniu 1 lipca 2018 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w kwestii, jakie przepisy powinny być aktualnie stosowane w przypadku likwidowania skutków  niewypłacalności  organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawia poniższe stanowisko.

Do likwidowania skutków ww. niewypłacalności, jako mających miejsce już po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.), stosuje się procedury określone w rozdz. 3 tej ustawy (art. 13-21).

Zgodnie z art. 72 ust. 5 ww. ustawy, zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności wynikające z umów zawartych przed  dniem 1 lipca 2018 r., z mocy prawa stały się zabezpieczeniami finansowymi w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  i zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

do góry